Zakładanie firmy

Pomocy przy wyborze właściwej formy działalności gospodarczej, przygotowanie umowy spółki i innych stosownych umów, kontakty z notariuszem, tłumaczem przysięgłym, bankiem, przygotowanie i złożenie wszelkich dokumentów rejestracyjnych w odpowiednich urzędach.