Księgowość

W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.:

 • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, 
 • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT, 
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa), 
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, 
 • gwarantujemy obsługę księgową firmy przez jedną przydzieloną księgową. 

Zakres usług:

 • Księgi rachunkowe: 
  • Opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • Rejestracja dokumentów księgowych w księgach (dekretacja, ewidencja syntetyczno-analityczna, wprowadzenie danych),
  • Prowadzenie wtórnej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów przyjętych do księgowania,
  • Wydruk ksiąg, rejestrów VAT i zestawień,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy i VAT,
  • Przygotowanie i składanie właściwych deklaracji podatkowych,
  • Usługa rozliczeń właścicieli i osób współpracujących z ZUS (sporządzanie deklaracji, naliczanie składek, przekaz elektroniczny do ZUS),
  • Przygotowanie przelewów do ZUS i US,
  • Sporządzanie aktualizacji zgłoszeń (NIP),
  • Sprawozdania do GUS,
  • Reprezentacja klienta podczas kontroli US i ZUS.
 • Księgi przychodów i rozchodów:
  • Rejestracja dokumentów księgowych do książki przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
  • Wydruk ksiąg, rejestrów VAT i zestawień,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy i VAT,
  • Przygotowanie i składanie właściwych deklaracji podatkowych,
  • Usługa rozliczeń właścicieli i osób współpracujących z ZUS (naliczanie składek, sporządzanie deklaracji, przekaz elektroniczny do ZUS),
  • Przygotowanie przelewów do ZUS i US,
  • Sporządzanie aktualizacji zgłoszeń (NIP),
  • Sprawozdania do GUS,
  • Reprezentacja klienta podczas kontroli US i ZUS.