Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa firm obejmuje:

 • prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika, 
 • prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.), 
 • rozliczenia z ZUS ,US i PFRON, 
 • doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT, ZUS PFRON, 
 • doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania kadr. 

Szczegółowe warunki współpracy i koszty usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem.   

Zakres usług:

 • Prowadzenie spraw pracowniczych z aktami osobowymi:
  • naliczanie wynagrodzeń sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS (przekaz elektroniczny),
  • przygotowywanie przelewów na wynagrodzenia, płatności podatków i składek do ZUS i US,
  • przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników,
  • rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją,
  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
  • przygotowanie raportów kadrowo -płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
  • sporządzanie i składanie deklaracji PFRON,
  • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
  • sporządzanie informacji przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy,
  • sporządzanie druków Z-3 do zwolnień lekarskich,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • ewidencja i kontrola nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych,
  • kontrola ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie – wstępne, okresowe oraz kontrolne,
  • kontrola dokumentacji szkoleń BHP,
  • przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem ( sporządzanie umów o pracę, aneksów i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa Pracy) oraz ustaniem stosunku pracy ( rozwiązania umów o pracę, świadectwa pracy),
  • przygotowywanie zaświadczeń między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu,
  • wydawanie duplikatów dokumentów dla pracowników przygotowywanie informacji do komorników,
  • sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kadrami np. uzgodnienie zatrudnienia,
  • obsługa zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie spraw pracowniczych bez akt osobowych:
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS (przekaz elektroniczny),
  • przygotowywanie przelewów na wynagrodzenia, płatności podatków i składek do ZUS i US,
  • przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników,
  • rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją,
  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
  • przygotowanie raportów kadrowo -płacowych dla potrzeb, wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
  • sporządzanie i składanie deklaracji PFRON rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
  • sporządzanie informacji przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych,  
  • składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy,
  • sporządzanie druków Z-3 do zwolnień lekarskich.
 • Inne:
  • konstruowanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
  • dostosowywanie istniejących umów o pracę oraz umów zlecenia do zmieniających się przepisów,
  • opracowywanie wniosków o zasiłek macierzyński, rodzinny,
  • opracowywanie wniosku o ustalenie kapitału początkowego,
  • korespondencja z ZUS np. wnioski o przywrócenie terminu płatności, 
  • sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych nie sporządzonych przez kancelarię podatkową, bądź w których korekta nie jest zawiniona przez biuro,
  • sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT 8B, PIT, 40) oraz PIT-4R i PIT-8AR,
  • opracowywanie regulaminów pracy,
  • opracowywanie regulaminów wynagrodzeń.